Duplo više prijava za popisivače od potrebnih u VSŽ, zanimanje za kontrolore čak šest i pol puta veće!

Sutra istječe rok za prijavu na Javni poziv zainteresiranih kandidata za posao popisivača i kontrolora u…

Prosječna neto plaća u županiji 6.149 kuna. Predzadnji smo na toj listi!

Prema prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenima u pravnim osobama Vukovarsko-srijemska županija nalazi se na…

Potrošnja u RH na godišnjoj razini pala već osmi mjesec zaredom!

Državni zavod za statistiku (DSZ) objavio je izvješće o prometu u trgovini na malo koji otkriva…