Grad Vukovar EU sredstvima u istraživanje geotermalnih izvora

Gradu Vukovaru odobren je projekt „Čista energija za Vukovar“ za koji je 24. svibnja 2022. s…