Nakon gotovo pola stoljeća svećeničke službe umirovljen mons. Tadija Pranjić

Nakon 48 godina svećeničke i 38 godina obnašanja službe župnika Župe sv. Euzebija i Poliona, od…