Projekt „Filmom do senzibilizacije“ kao pomoć djeci sa senzoričkim oštećenjima

„Filmom do senzibilizacije“ novi je autorski projekt Udruge za promicanje stvaralaštva i jednakih mogućnosti Alternator u…