Građanima Vukovara podijeljeni spremnici za odvojeno prikupljanje papira

Od mjeseca lipnja svim korisnicima javne usluge sakupljanja otpada Grad Vukovar zajedno s gradskom tvrtkom Komunalac…