Radni sastanak nadbiskupa Hranića i Razvojne agencije VSŽ na temu vjerskog turizma

Vjerski turizam na području Vukovarsko-srijemske županije, to je bila tema radnog sastanka održanog u prostorijama Đakovačko-osječke…