Prema Indeksu percepcije korupcije Hrvatska i dalje – korumpirana!

Od 1995. godine Transparency International objavljuje Indeks percepcije korupcije (Corruption Perceptions Index – CPI). Riječ je…