U 2020. godini u Hrvatskoj se umiralo 10% više i ženilo 23% manje u odnosu na 2019.

Državni zavod za statistiku danas je objavio Izvješće o kretanju stanovništva u 2020. godini tijekom koje…