REALIZACIJA PRORAČUNA VSŽ U prihodovnom dijelu 75 mil. eura, a u rashodovnom 65 mil. eura

Na današnjoj sjednici Županijske skupštine podneseno je izvješće o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije, a na dnevnom…