Dekanić danas primio novog generalnog konzula Srbije

U Palači Srijem u Vukovaru župan Vukovarsko – srijemske županije Damir Dekanić, sa svojim zamjenicima Franjom…