Kći i suprug istaknutih članica HLJK završili vikend fakultet u Novom Sadu!

Naravno da nismo zaboravili na Farmaceutski fakultet Novi Sad (FFNS). Tko može smetnuti s uma tu…