„Dnevnik jednog strojovođe” – prva autorska izložba Marija Pranjkovića

„Dnevnik jednog strojovođa” naziv je izložbe Marija Pranjkovića postavljene u Galeriji fotografija Meraja. Posrijedi je prva…