Dr. Mario Begović: Otkloniti sumnju na rak najdraži mi je dio radnog dana

Međunarodni je dan borbe protiv raka. Ili „epidemije modernoga doba”, kako kaže dr. med. Mario Begović,…