Općini Cerna dodijeljeno 50.000 kuna za opremanje Doma kulture u Šiškovcima

Općina Cerna prijavila se na natječaj Ministarstva kulture i medija raspisan u listopadu 2021. godine –…