Publicirana monografija Kolona sjećanja 1991.

Grad Vukovar je u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar publicirao monografiju Sjećanje na žrtvu Vukovara 1991.…