Grad Sveta Nedelja svojim građanima već godinama omogućava plaćanje komunalne naknade – kriptovalutama!

Sveta Nedelja je jedan od prvih gradova u svijetu koji su omogućili uslugu plaćanja računa kriptovalutama,…