Jarminačka uskrsna priča u dvorištu obitelji Sambolek

Blagdan Uskrsa u većini kućanstava sobom (do)nosi i uređenje interijera u uskrsnom duhu. No, uskrsne dekoracije…