Reci što želiš o filmu „Od toga dana“ Slavice Šnur

Piše: Matej Delaš Popularno je reći da nam se nešto ne gleda, da je nešto stara…