Na pomolu rješenje za vodoopskrbu i odvodnju u općinama Nuštar, Jarmina, Markušica i Tordinci

U tijeku je izrada projektno-studijske dokumentacije i dokumentacije o nabavi na području aglomeracije Nuštar, Jarmina, Markušica…