PSIHOTERAPIJA Onaj koji nema straha je hrabar, je li to tako?

PIŠE Mirko Mrnarević Nije tako. To je samo mit u koji vjerujemo. Nije hrabar onaj koji se ne boji.…