Vinkovačka ambulanta za neurofeedback sadržajnija za novi uređaj od velike koristi za neurorizičnu djecu

Vinkovačka ambulanta za neurofeedback dobila je novi uređaj koji će pomoći neurorizičnoj djeci. Posrijedi je uređaj…