Edukativno-promotivni program „Terapijski pas na zadatku” u četvrtak, 9. rujna, u Vukovaru

U okviru projekta „Širenje usluge uključivanja terapijskih pasa u rad s djecom s teškoćama u razvoju”…