Štorek (HSS): Poticajem za rješavanje stambenog zbrinjavanja želimo zaustaviti odlazak mladih iz Cerne!

Ni Općina Cerna, nažalost, nije izuzetak kada je u pitanju trend iseljavanja mladih. Kako bi se…