Grad Vukovar „misli zeleno” i usput štedi; sunčana elektrana na krovištu Vodovoda!

Grad Vukovar kontinuirano prati trendove ekološki prihvatljivih izvora energije te provodi mjere kojima pokazuje da „misli…