Matej Delaš, U traganju za izgubljenom maramom: I drugi izviđački antiroman iz pera istoga autora

Drugi roman Mateja Delaša (našeg novinara za kulturu i jezičnoga kolumnista), s tematikom katoličkoga skautizma (o…