Podrška žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja

Na poziv Udruge za podršku žrtvama i svjedocima policijske službenice za prevenciju Policijske uprave vukovarsko-srijemske sudjelovale…