Hoćete prodati poljoprivredno zemljište? Možete, ali prvo ga morate ponuditi državi!

U Hrvatskoj nitko neće moći prodati poljoprivredno zemljište ako ga prethodno ne ponudi državi po tržišnoj…