U e-savjetovanju prijedlog potpora za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi

E-savjetovanje s javnošću za prijedlog Programa državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2021. godinu otvoreno je do 7. siječnja 2021. godine. Cilj spomenutog programa je unaprjeđenje uzgoja u sektoru mliječnog govedarstva i svinjogojstva, unaprjeđenje proizvodnje duhana i maslinovog ulja te očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

U okviru ovoga Programa provodit će se mjere potpora za uzgoj krave mliječne ili kombinirane pasmine i njihovih križanaca u proizvodnji mlijeka, rasplodnih krmača, duhana tipa Burley i Virginia, preradu ploda maslina u maslinovo ulje za proizvedene, isporučene i prodane količine ekstra djevičanskog i djevičanskog maslinovog ulja te potporu za uzgoj domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

Za provedbu spomenutog Programa planirana su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 121 milijun kuna, od čega je maksimalni predviđeni iznos omotnice za potporu uzgoja mliječnih krava 51 milijun kuna, za uzgoj rasplodnih krmača 18 milijuna kuna, duhana 42 milijuna kuna, maslinovog ulja 8,5 milijuna kuna te milijun kuna za očuvanje domaćih i udomaćenih sorti poljoprivrednog bilja.

Korisnici potpora Programa odnose se na poljoprivrednike upisane u Upisnik poljoprivrednika, poljoprivredne površine upisane u ARKOD sustav te propisno označena i evidentirana grla u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ).

E-savjetovanju moguće je pristupiti na poveznici.