U petak u 9 sati izbor ravnatelja Ekonomske škole – Džalto, Džakula ili Kovačević?

Dakle, sve je jasno; u izborni proces za dužnost ravnatelja Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca Vinkovci idu tri kandidata. To su: Mato Džalto, Josip Džakula i Robert Kovačević. Školski odbor, naime, utvrdio je kako su sve tri pristigle prijave za natječaj pravovaljane te da spomenuti kandidati ispunjavaju sve tražene uvjete.

Što dalje? Ukratko, u četvrtak u 9 sati kandidati će biti predstavljeni Radničkom vijeću, a odmah potom i Nastavničkom vijeću. Također sutra, ali u 18 sati, kandidati će biti predstavljeni i Roditeljskom vijeću. A u petak je dan odluke. Ili možda nije? Naime, u petak s početkom u 9 sati ova tema, koja već više od dva mjeseca zaokuplja vinkovačku javnost, naći će se ponovno pred sedmeročlanim Školskim odborom (Andrijana Hajduković, Zrinka Bogatić i Davorka Marojević ispred Nastavničkog, odnosno Radničkog vijeća, zatim Zoran Goman u ime Roditeljskog vijeća te Jakob Belić, Benedikt Draškić i Alenka Paradžik u ime VSŽ, tj. osnivača škole).

Spomenutih sedmero članova Školskog odbora glasat će za jednog od trojice kandidata, a onaj koji dobije natpolovičnu većinu – dakle, četiri glasa – (p)ostat će ravnatelj Ekonomske i trgovačke škole Ivana Domca. Ukoliko nitko od kandidata ne dobije potrebnu većinu, slijedi – novi natječaj!