U Vinkovcima je više od 21% kuća i stanova – prazno!

Osim što nam je pokazao koliko nas nema, Popis stanovništva iznjedrio je podatke i o kućanstvima i stanovima, kako na području države, tako i na području županije i Vinkovaca. U čemu je razlika?

Kućanstvo je prema metodologiji Državnog zavoda za statistiku svaka obiteljska ili druga zajednica osoba za koje se izjavi da zajedno stanuju. Stanovi su stambene jedinice koje se koriste ili mogu koristiti za stanovanje. Prema istoj metodologiji, ovdje se ne razlikuju kuće od stanova u smislu kako to obični čovjek gleda, već se pod kategorijom „stanovi” nalaze i kuće i stanovi.

Slijedom navedene metodologije, razvidno je kako u Vinkovcima ima 13.259 stanova/kuća za stalno stanovanje i 10.456 kućanstava iz čega se dolazi do zaključka kako je na području grada 2.803 praznih stanova/kuća što čini ogromnih 21,14% praznih stanova. Pojednostavljeno, svaka 5 kuća ili stan u Vinkovcima su – prazni!

Ako Vinkovcima pribrojimo i Mirkovce, podaci su još i lošiji. Naime, prema zbirnim podacima, ukupno je u jedinici lokalne samouprave Vinkovci, koja se sastoji od Vinkovaca i Mirkovaca, bilo 14.528 stanova za stalno stanovanje, 11.391 kućanstava odnosno 3.137 praznih stanova/kuća što čini 21,59% praznih stanova/kuća.

Prema popisu 2001. godine, koji je imao drugačiju metodologiju koji je prepoznavao kategorije „stan” i „nastanjen stan”, Vinkovci su imali 13.692 stanova/kuća od čega je bilo 11.609 nastanjenih stanova ili kuća. Prema navedenom, tada je bilo samo 15,21% praznih stanova i kuća u gradu.

Na razini Vukovarsko-srijemske županije popisano je 74.287 stanova/kuća, 53.736 kućanstava iz čega proizlazi kako je 20.551 praznih stanova/kuća, odnosno ogromnih 27,66 posto!