U VSŽ u prvih osam mjeseci ove godine 22% više nasilja u obitelji u odnosu na prošlu

Ilustracija

Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji ima za cilj podizanje svijesti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama, uključujući psihičko, tjelesno, spolno i ekonomsko nasilje. Iako je posljednjih godina u Hrvatskoj postignut značajan napredak u prevenciji i suzbijanju nasilja, potrebno je i dalje uložiti napore u tom pravcu.

Policijske službenice za prevenciju PU vukovarsko-srijemske tim su povodom održale predavanja u tri osnovne škole (Privlaka, Komletinci i Nijemci), a Županijski tim Vukovarsko-srijemske županije za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, kojeg su članice i policijske službenice policijske uprave, u održao je tematsku sjednicu u Vukovaru.

Nasilje nad ženama, djevojkama i djevojčicama jedan je od najsustavnijih i najčešćih oblika kršenja ljudskih prava na svijetu. Nažalost, svaka treća žena pretrpjela je fizičko ili seksualno nasilje, pri čemu su počinitelji uglavnom bili njihovi intimni partneri. Svaka druga žena doživjela je seksualno uznemiravanje.

Inače, na području PU vukovarsko-srijemske u razdoblju od 2018. do 2022. godine zamijećen je trend smanjenja broja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji (2018. – 277 prekršaja; 2019. – 273 prekršaja; 2020. – 341 prekršaj; 2021. – 258 prekršaja i 2022. – 249 prekršaja) dok je s druge strane broj kaznenih djela Nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona RH iz godine u godinu u porastu (2018. – 10 KD; 2019. – 14 KD; 2020. – 26 KD; 2021. – 28 KD i 2022. – 38 KD).

Žrtve navedenih prekršaja i kažnjivih djela su u većini osobe ženskog spola pa tako kad je riječ o žrtvama prekršaja nasilja u obitelji, oko 66% žrtava su osobe ženskog spola dok kad je riječ o kaznenom djelu Nasilje u obitelji (čl. 179 a KZ RH), oko 93% žrtava su osobe ženskog spola.

U prvih osam mjeseci 2023. godine na području PU vukovarsko-srijemske evidentirano je 22% više kaznenih djela Nasilja u obitelji (27) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (22) te smanjenje broja prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji za -4,7%.