Učenicima viših razreda osnovnih škola ponovno on-line nastava; u srednjim školama samo maturanti ponovno u školskim klupama

Nastavno na trenutnu epidemiološku situaciju u Vukovarsko-srijemskoj županiji povezanu s epidemijom koronavirusa, a u skladu s preporukama Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske donesena je Odluka o načinu održavanja nastave nakon proljetnog odmora školske godine 2020/2021. za školske ustanove kojima je Vukovarsko-srijemska županija osnivač i to na način:

– učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole i učenici završnih razreda srednjih škola nastavu pohađaju u školi (odlukom gradonačelnika Ivana Bosančića, ovo pravilo vrijedi i za vinkovačke osnovne škole);

– učenici od 5. do 8. razreda osnovnih škola i učenici od 1. do 3. razreda srednjih škola nastavu pohađaju online.

Ova Odluka stupa na snagu dana, 8. travnja 2021. godine, a

primjenjuje se od ponedjeljka, 12. travnja 2021. godine, do

izmjene i dopune iste.