Vukovarskim leptirićima dodijeljen terapijski pas, labradorica Bela

Vukovarski okrugli stol na temu „Pozitivni učinci terapijskih pasa u radu s djecom s teškoćama u razvoju“, čiju su organizaciju potpomogli Vukovarsko-srijemska županija i Grad Vukovar, bio je zanimljiv i svrsishodan. Organiziran je kao dio projekta „Širenje usluga uključivanja terapijskih pasa za djecu s teškoćama u razvoju“ koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Krucijalan partner u projektu je Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići koja će u budućnosti biti referentni centar uključivanja terapijskih pasa u rad s djecom s poteškoćama u razvoju za Slavoniju. Udruzi Vukovarski leptirići dodijeljen je i terapijski pas, labradorica Bela, koji sa stručnom voditeljicom provodi terapijske aktivnosti s njihovom djecom/korisnicima usluga.

– Bela nam mnogo znači i pomaže u radu s našom djecom koja su neverbalna, imaju problem sa socijalizacijom i emocijama. I sve što ne uspiju iskomunicirati s nama, terapeutima, roditeljima, iskomuniciraju s Belom. Pas je doista najbolji čovjekov prijatelj, on je taj koji ne osuđuje, koji ne komentira ako netko nešto dobro ne učini… – naglašava Viktorija Matin, predsjednica Udruge Vukovarski leptirići, Belinu važnost i ulogu u radu s djecom s poteškoćama u razvoju.

O tome je, kao i o širokoj lepezi pozitivnih učinaka koje terapijski psi postižu u radu s djecom – koliko na njihovo zdravlje toliko i na njihovu socijalizaciju – bilo govora na spomenutom okruglom stolu kojemu su, uz nositelje projekta Hrvatsku udrugu za školovanje pasa vodiča i mobiliteta i njihove partnere u projektu, sudjelovali i predstavnici udruga koje rade s djecom s poteškoćama u razvoju, predstavnici Centra za autizam u Osijeku (kojima je također dodijeljen terapijski pas), zatim predstavnici ustanova koje surađuju s navedenim udrugama kao i predstavnici Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Vukovarsko-srijemske županije.