Uključi se u projekt „Pronađena NEET“!

Na području Vukovarsko-srijemske županije i Osječko-baranjske županije od 13. srpnja 2021. godine provodi se projekt pod nazivom „Pronađena NEET“ ukupne vrijednosti 1.557.623,41 kn (100% financiranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda). Navedeni projekt prijavljen je u okviru Poziva „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu, a koji se provodi u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Ciljna skupina projekta, odnosno osobe u tzv. NEET statusu, podrazumijeva osobe u dobnoj skupini od 15 do 29 godina starosti, koje su nezaposlene, nisu u sustavu redovitog obrazovanja i nisu u sustavu obrazovanja odraslih. Upravo kroz projekt takve osobe se želi uključiti, motivirati, osnažiti te mentorirati i savjetovati  kako bi bili spremni uključiti se u obrazovne programe i tržište rada.

Tijekom 18 mjeseci trajanja projekta provodit će se aktivnosti pronalaženja, aktivacije i podrške neaktivnih osoba, uključujući i one najudaljenije od tržišta rada. Osim toga, naglasak će biti na obrazovanju pripadnika ciljne skupine te informiranju o stanju na tržištu rada. Očekuje se da će 30 mladih osoba proći kroz sveobuhvatne i prilagođene edukacije poput razvoja socijalnih i transverzalnih vještina, a dio će sudjelovati u programu osposobljavanja za stjecanje vozačke dozvole za B kategoriju. 

Na području Vukovarsko-srijemske županije u projekt su kao partneri uključeni Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vukovar, kao i nositelj projekta PRONI – Centar za socijalno podučavanje koji djeluje i na području Osječko-baranjske županije. Sve navedene institucije su ujedno i članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije koji su se i okupili u projektu kako bi osnažili glavne dionike na tržištu rada, odnosno potencijalne buduće zaposlenike. Uz navedene institucije, kao partneri u projekt su još uključeni Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek, Pučko otvoreno učilište Osijek te Nansen dijalog centar. 

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, koja djeluje kao regionalni koordinator s ciljem razvoja Vukovarsko-srijemske županije, u Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Vukovarsko-srijemske županije ima funkciju tehničkog tajništva. Tijekom projekta Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije bit će aktivno uključena u poticanje i usmjeravanje zainteresiranih mladih osoba na sudjelovanje u projektnim aktivnostima, provodit će aktivnosti razvoj transverzalnih vještina, a također će se povezivati mlade osoba s poduzetnicima u svrhu daljnjeg i konkretnijeg razvoja vještina koje pripadnici ciljne skupine trebaju imati kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada.

Ovim putem pozivaju se sve potencijalno zainteresirane mlade osobe koje pripadaju spomenutoj ciljnoj skupini da se obrate i detaljnije informiraju o projektu i mogućnostima sudjelovanja u aktivnostima istog Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske (e-mail adresa: uprava@ra-vsz.hr ili tajnistvo.lpz.vsz@gmail.com ) i/ili Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područni ured Vukovar.