Univerzalnim dizajnom do pristupačnih, uključivih i pravednih zajednica!

Znate li da preko 1.200 osoba s invaliditetom u Vukovaru nema pristup Općinskom sudu, zgradi Županije Vukovarsko-srijemske, Centru za socijalnu skrb, nekim školama, Dječjem dispanzeru, kao ni u drugim brojnim javnim prostorima? Kada bi se u Vukovaru primijenila načela univerzalnog dizajna, tada bi ovi prostori bili dostupni svima, u najvećoj mogućoj mjeri.

Univerzalni dizajn podrazumijeva oblikovanje proizvoda, okruženja, programa i usluga na način da im mogu pristupiti te ih mogu koristiti i razumjeti svi ljudi u najvećoj mogućoj mjeri, bez obzira na dob, invaliditet ili status. Jednostavno,
to je dobar dizajn!

U organizaciji Zelene Istre dr. Sigrun Kristin Jonasdottir održat će ovoga utorka (11. listopada 2022. godine) od 13 do 14.30 sati putem, platforme Zoom predavanje o univerzalnom. Predavanje se održava na engleskom jeziku, uz simultani prijevod na hrvatski jezik te tumačenje na hrvatski znakovni jezik.

Svi zainteresirani u predavanju mogu besplatno sudjelovati na predavanju, a sve što je potrebno je prijaviti se putem ove poveznice. Kod univerzalnog dizajna potrebno je izbjegavati segregiranje ili stigmatiziranje bilo kojeg korisnika, bilo da je to osoba s invaliditetom, obitelj s dječjim kolicima, starije ili slabo pokretne osobe, slabovidne, ljevaci ili dešnjaci… Briga za privatnost, sigurnost, pristup i zaštitu trebale bi biti za sve korisnike jednake. Dizajn treba napraviti atraktivnim i dostupnim svim korisnicima.

– Potrebno je osigurati mjere i prostor za pristup, dohvat, rukovanje i uporabu bez obzira na dimenzije korisnikovog tijela, njegov položaj ili mogućnost mobilnosti. Također je potrebno osigurati dobru preglednost prema važnim elementima, kako sjedećim, tako i hodajućim korisnicima, kao i ugodan dohvat za sve sjedeće ili hodajuće korisnike, postaviti rukohvate različite visine i veličine, osigurati podesan prostor za pomoćna sredstva ili za pomoć druge osobe. Na ovaj način osigurali bi jednake mogućnosti za svenapominje Viktorija Matin iz Udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići koja je jedan od partnera u projektu Za(VRT)imo za inkluziju zajedno”.

Uz Udrugu Vukovarski leptirići partneri na projektu – čije je razdoblje provedbe od 1. rujna 2022. do 30. studenog 2023. godine – su i Društvo osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre, Udruga žena Vukovar, Škola za odgoj i obrazovanje Pula, Gimnazija Pula te islandsko Sveučilište Akureyri.

Napominjemo i to kako je Projekt „Za(VRT)imo za inkluziju zajedno!” podržan s 90.000 eura financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru Europskog gospodarskog prostora i Norveških grantova