Vinkovački gimnazijalci u svijetu robotike

Vinkovački gimnazijalci imaju se za čime okrenuti. I biti ponosni na učinjeno. Naime, priveli su kraju projekt kojim su čiji je cilj bio popularizacija robotike i podizanja svijesti učenika, njihovih roditelja  i lokalne  zajednice o važnosti učenja robotike za njihove buduće živote i zaposlenja.

– Učenici su prošli tri edukacije, umjesto predviđene dvije; o spajanju i programiranju Adruino mikrokontrolera i dijelova, o 3D modeliranju i 3D ispisu te o Osnovama robotike – informirao je prof. Daniel Rakijašić, voditelj projekta.

Glavni cilj projekta je razvijanje STEM vještine učenika uvođenjem  u robotiku…

– Projektne aktivnosti bi trebale potaknuti naše učenike na nastavak obrazovanja na području STEM-a. Želimo razviti vještine 21. stoljeća kao što su kritičko razmišljanje i rješavanje problema te omogućiti našim učenicima da izraze svoju kreativnost i zajednički rade na vlastitim projektima. Uspješnost provedbe pratila se kroz niz individualnih i timskih zadataka koje su učenici morali riješiti da bi uspješno završili projekt – dodao je prof. Rakijašić.

Nakon edukacija učenici su uz pomoć mentora dizajnirali i izradili na 3D printeru dijelove za potpuno funkcionalne industrijske robotske ruke. Nakon toga su spajanjem tih dijelova s motorima i drugim Arduino komponentama primijenili znanje stečeno na edukaciji te sastavili robotske ruke. Izradili su i aplikaciju za upravljanje robotske ruke na način da ih se može povezati i stvorili su potpuno funkcionalne modele tvorničkih robota.

Tijekom projekta učenici su imali prilike naučiti o tehnologijama izvan redovne nastave, a koje su trenutno među najtraženijima u svijetu informatike. Motivacija i volja koju su učenici pokazali tijekom sudjelovanja u projektu te međusobna suradnja tijekom timskog rada na zadacima također su nešto što treba pohvaliti i posebno naglasiti.

Za kraj notirajmo i učenike koji su sudjelovali u projektu, to su: Nera Bandić 2.f, Anabela Brčić 2.f, Ana Jelić 2.f, Mia Oletić 2.f, Mate Ćenan 3.e, Ivan Galunić 3.e, Filip Gavrić 3.e, Josip Marković 3.e, Erik Pamuković 3.e, Karlo Bogdan 3.f, Dora Čolaković 3.f, Marko Mehmedović 3.f i Benjamin Vukičević 3.f