Vinkovački sportaši s invaliditetom drže tri državna rekorda!

Godine 2017., uz potporu Hrvatskoga atletskog saveza osoba s invaliditetom, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora te gradskoga i županijskog sportskog saveza, osnovan je Atletski klub osoba s invaliditetom „Vinkovci“ kao jedini atletski klub za osobe s invaliditetom na hrvatskome istoku.

AKOSI „Vinkovci“ okuplja sportaše s intelektualnim i tjelesnim poteškoćama te oštećenjima vida, a prilagođava im treninge ovisno o stupnju i vrsti invaliditeta. Članovi su svih uzrasta te dolaze iz vinkovačkoga, vukovarskog i osječkog kraja. Od listopada 2020. godine na atletskome borilištu gradskoga stadiona u Vinkovcima treninge održava trener Bruno Ter iz Osijeka, a po potrebi i u Osijeku s tamošnjim članovima vinkovačkoga kluba.

Predsjednik kluba Dalibor Pavić u osvrtu na 2020. godinu kaže:

Prošla godina je za naše sportaše bila zahtjevna jer je trebalo zadržati stečenu formu u novonastaloj situaciji vezanoj uz COVID-19 te su naši članovi, među kojima ima i onih koji pripadaju rizičnim skupinama, imali treninge online. Trud je urodio plodom jer su zabilježili vrijedne rezultate. U rujnu su sudjelovali na državnome prvenstvu u Puli, osvojili pet medalja i postavili dva nova državna rekorda u bacanju koplja. Pulske rekorde su postavili Marin Županović i Ivana Purkić, a Eva Blažević vlasnica je nacionalnog rekorda postavljenog godinu dana ranije na natjecanju u Splitu.

Od početka svoga djelovanja članovi AKOSI „Vinkovci“ na državnim su prvenstvima osvojili dvanaest odličja, ravnomjerno raspoređenih; po četiri zlatna, srebrna i brončana. Dvije bronce osvojene su i na Svjetskim IWAS igrama za mlade (Eva Blažević i Tomislav Šarac).

Klupske aktivnosti i rezultatski dosezi medijski su vidljiv na Facebooku i Instagramu, a klupska uprava i putem portala Vinkulja.hr poziva sve zainteresirane da se pridruže radu AKOSI „Vinkovci“ koji u 2021. godini ima već iscrtane planove.

Svakako želimo nastupiti na zimskome bacačkom prvenstvu Hrvatske, a ono se održava početkom ožujka u Splitu. Nakon toga, krajem je ožujka pojedinačno i ekipno prvenstvo Hrvatske u Puli. Imamo u planu nastupiti i na nekoliko nacionalnih mitinga te tijekom lipnja organizirati nacionalni razvojni kamp u Vinkovcima, a sve u svrhu poboljšanja forme i ostvarivanja još boljih rezultata – dodaje predsjednik Pavić.

Na kraju još i informacija o tome da se svi zainteresirani za bilo kakav oblik aktivnosti, kako za treniranje tako i za doprinos u kontekstu volonterizma, mogu obratiti na službenu elektroničku adresu akosivinkovci@gmail.com, a sve informacije bit će im dostupne na bilo koji kontakt službenih osoba iz AKOSI-ja.