Vinkovci objavili novi natječaj za nove poduzetnike

Na stranicama Grada Vinkovaca danas je objavljen Javni poziv za dodjelu potpora novim poduzetnicima. Riječ je o potpori koju mogu koristiti svi novi poduzetnici koji zapošljavaju minimalno jednu osobu.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti mikro i mali poduzetnici, isključivo trgovačka društva, obrti i zadruge koji imaju sjedište na području grada Vinkovaca i provode ulaganje na području grada Vinkovaca, koji su osnovani u razdoblju od 12 mjeseci koji prethode danu objave ovog Javnog poziva, koji po prvi put koriste sredstva Grada Vinkovaca za početak obavljanja poslovne djelatnosti, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu te koji imaju najmanje jednog zaposlenog.

Potpore se dodjeljuju za troškove otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta (administrativni troškovi), nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata, inventara, izrade promotivnih materijala,    izrade i održavanja web stranice, edukacija, PDV po prihvatljivim računima – ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV- a.

Cjelokupno ulaganje mora se provesti na području grada Vinkovaca, a potpore se dodjeljuju u visini 100% prihvatljivih troškova do maksimalnog iznosa potpore 5.000,00 kuna po plaćenim računima i predračunima.

Sve uvjete natječaja te dokumentaciju i prijavne obrasce možete potražiti OVDJE.

Inače, prošle godine ovu mjeru koristilo je na 37 novih poduzetnika koji su od početka svog poslovanja otvorili 42 radna mjesta.

Isto tako, iz Grada najavljuju i skorašnje otvaranje Javnog poziva Ulaganje i tehnologiju i ljudske potencijale gdje će postojećim poduzetnicima biti na raspolaganju potpore u visini do 30.000,00 kuna.