Više od 790 milijuna kuna za poljoprivredu, preradu i šumarstvo

Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s HBOR-om i HAMAG-BICRO-om od rujna 2018. godine uspostavilo četiri financijska instrumenta te dvije dodatne kreditne linije s ciljem poticanja i podržavanja rasta i razvoja te osiguranja likvidnosti u sektorima poljoprivredne proizvodnje, prerađivačkog i šumarskog sektora, ali i poticanja oporavka nakon javnozdravstvene krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Ukupna vrijednost raspoloživih sredstava za ulaganja u poljoprivredu, preradu i šumarstvo kroz pet financijskih instrumenata iznosi više od 790 milijuna kuna, od kojih je do 25. studenog isplaćeno gotovo 319 milijuna kuna putem 863 zahtjeva.

Potencijalni krajnji primatelji su mikro, mali i srednji poduzetnici iz sektora poljoprivrede, prerade i šumarstva koji udovoljavaju uvjetima prihvatljivosti korisnika propisanim u PRR za podmjere 4.1, 4.2, 6.4, 8.6, a obuhvaćaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačko društvo ili zadrugu ili proizvođačku organizaciju te vlasnike i/ili posjednike šuma upisane u upisnik šumoposjednika, udruge šumoposjednika i izvoditelje šumarskih radova koji su fizičke ili pravne osobe registrirane za izvođenje šumarskih radova te su u postupku licenciranja potvrđeni kao kvalificirani i poslovno sposobni za njihovo izvođenje.

Područja ulaganja za koje se financijski instrumenti za ruralni razvoj mogu koristiti su restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, korištenje obnovljivih izvora energije, povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima, razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima i modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme pri dobivanju drva, šumskouzgojnim radovima i u predindustrijskoj preradi drva.

Zahtjevi za odobrenje zajmova i kredita za ruralni razvoj se zaprimaju i obrađuju po trajno otvorenom kreditnom/jamstvenom programu do iskorištenja alokacija, a u odnosu na tržišno dostupne uvjete kreditiranja (financiranja) odobravaju se uz niže kamatne stope, niže naknade, duže rokove otplate i veću mogućnost počeka otplate zajma/kredita te uz manje instrumente osiguranja, zbog čega su financijski instrumenti prepoznati kao izuzetno povoljni za poljoprivredne proizvođače, prerađivače te poduzetnike u šumarskom sektoru jer pružaju dodatne mogućnosti očuvanja i unapređenja njihove proizvodnje.

IZVOR: Ministarstvo poljoprivrede