VSŽ objavila Javni poziv za (su)financiranje udruga koje promiču agrar i ruralni prostor

Objavljen je Javni poziv za (su)financiranje programa i projekata udruga koje promiču poljoprivredu i ruralni prostor Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu. Vukovarsko-srijemska županija, naime, dodjeljivat će potpore udrugama koje promiču: 
 
⚫ poljoprivredu;
⚫ šumarstvo;
⚫ lovstvo;
⚫ ribarstvo;
⚫ pčelarstvo;
⚫ ostale poljoprivredne sektore;
⚫ ruralni prostor.
 
Javni poziv traje do 28. rujna, a za financiranje programa/projekta u okviru njega raspoloživ je iznos od 11.598,42 eura. Svi detalji dostupni su OVDJE.