VUKOVARSKI SIMPOZIJ Duge liste čekanja prelijevaju novce u privatne džepove

U Vukovaru je održan multidisciplinarni simpozij Hrvatskog društva za primarnu zdravstvenu zaštitu Hrvatskog liječničkog zbora. Teme su bile vrlo intrigantne, na što upućuje i naslov jedne od njih: Anarhija u zdravstvenom sustavu jedne nacije je izravan pokazatelj i narušene nacionalne sigurnosti.

– Desetljećima upozoravamo pred Zakonima odgovorne da devastiraju primarnu zdravstvenu zaštitu i sveukupni zdravstveni sustav, da prvi ne poštuju donesene Zakone i postulate solidarnog javnog zdravstva, ne pružajući svima osnovno zdravstveno osiguranje iako je plaćeno, ugovarajući timove bez liječnika nositelja i ne dajući specijalizacije po mreži, ne zabranjujući da šefovi u javnom zdravstvu imaju privatne poliklinike, zanemarujući prevenciju kroničnih i malignih bolesti, ne poštujući standarde i normative struke i poštenu cijenu rada u profesijama – rekla je Marija Divić, dr. med. specijalistica ginekologije i porodiljstva, predsjednica HDPZZ Hrvatskog liječničkog zbora i predsjednica Udruge zviždača RH, a inače i voditeljica simpozija. 

Sugovornica smatra kako su za devastaciju primarne zdravstvene zaštite odgovorne lokalne i regionalne samouprave, ali i Ministarstvo zdravstva jer ne kontrolira mrežu javnog zdravstva.

– Nema kontrole ugovaranja nezakonitih timova bez liječnika nositelja od istih koji zakida zajamčena prava pacijenata i osiguranika, ali i obveza prema pacijentima, uz dodatni krimen nezakonite zarade. Preventivne programe ukidaju i zato što su zanemarili unutar njih primarnu zdravstvenu zaštitu. Svih djelatnosti i zdravstvenog kadra nedostaje čak i preko 50% – navodi dalje dr. Divić te skreće pozornost na zabrinjavajuće brojeve:

– Čak 520.000 žena nema svog izabranog primarnog ginekologa, a u primarnoj pedijatriji 86.000 djece nema izabranog primarnog pedijatra. Nadalje, izabranog liječnika obiteljske medicine nema 336.600 odraslih, uz napomenu da je oko 50% liječnika obiteljske medicine bez specijalizacije koja je uvjet.

U mnoštvu problema, naglašava dr. Divić, strše i duge liste čekanja koje prelijevaju novce u privatne poliklinike. O sve većem dugu u javnom zdravstvu da se i ne govori, kao i o već spomenutom nedostatku kadrova…

– Liječnici i medicinsko osoblje zakinuti su u plaćama i pravima, čak i nezakonito prekovremeno rade. Vrijeme je za odgovornost za rezultate rada, procjenu kvantitete i kvalitete zdravstvene zaštite i pojedinaca i kolektiva – poručila je dr. Divić s vukovarskog simpozija.