Vukovarski vrtićarci preko spremnika za otpad u obliku životinja uče o očuvanju prirode i okoliša

Grad Vukovar je uspješnim povlačenjem sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  osigurao sufinanciranje u visini od 80% za nabavu komunalne opreme među kojima su spremnici za razdvajanje otpada za vrtiće i škole, kontejneri za tekstil, komposteri te polupodzemni spremnici za biootpad, a koji će biti postavljeni na području Vukovara. Projekt nabave komunalne opreme vrijednosti je 695.750 kuna s PDV-om od čega je FZOEU sufinancirao 556.600 kuna.

Grad Vukovar vukovarskim je vrtićima dodijelio spremnike za razvrstavanje otpada u obliku životinja putem kojih će najmlađi Vukovarci na zanimljiv način naučiti više o važnosti odvojenog prikupljanja otpada te očuvanju prirode i okoliša.

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava tom prigodom je sa suradnicima posjetio Dječje vrtiće Vukovar I i II u Borovu naselju te je naglasio kako je Grad Vukovar povlačenjem sredstava Fonda za zaštitu i energetsku učinkovitost poboljšao komunalnu opremu i infrastrukturu samoga grada, a dodatna vrijednost je da djeca vrtića na ovaj način poboljšavaju svoju ekološku svijest.

– Drago nam je da na ovaj način djeca od najranijih dana mogu razvijati svijest o očuvanju okoliša i razdvajanju otpada te voditi brigu o svome gradu. Vjerujem da ćemo kao i do sada nastaviti provoditi ovako lijepe projekte na dobrobit cijele zajednice – rekao je Penava.

Dodatno pojašnjenje dao je zamjenik gradonačelnika Filip Sušac:

– Grad Vukovar prijavio je novi projekt Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Riječ je o prijavi projekta za nabavu 45 polupodzemnih kontejnera od čega je 30 planirano za biootpad, a ostatak za otpad koji se reciklira. Vrijednost projekta je milijun kuna te vjerujemo kako ćemo ga uspješno realizirati, a Vukovar ćemo nastaviti činiti uređenim gradom visoke komunalne infrastrukture.

Ravnateljica Dječjeg vrtića Vukovar I Mirjana Kulić ovom prilikom zahvalila je Gradu Vukovaru na kontinuiranoj skrbi za vukovarske vrtiće.

– Ulaganje u djecu je ulaganje u budućnost, a Grad Vukovar kao naš osnivač prepoznaje važnost svih naših aktivnosti i pruža nam nesebičnu pomoć. Dječji vrtić Vukovar I, područni objekt Leptirić prošle godine proglašen je najboljim vrtićem Republike Hrvatske upravo jer radimo na održivom razvoju. Posude za otpad djeci će puno značiti, a ovo je dodatan korak kojim utiremo stazu prema boljoj budućnosti, zelenijem i još uređenijem gradu – naglasila je Kulić.