ZAJMOVI Mladim poljoprivrednicima mogućnost neograničene kupnja zemljišta!

FOTO: Ivan Valentić

Potpisanim sporazumom više institucija, vraćaju se zajmovi poljoprivrednicima koji će na raspolaganju gotovo imati 16 milijuna eura za povoljne zajmove. Riječ je o već poznatom i uspješnom obliku financijske podrške koju će provoditi HAMAG-BICRO kao tijelo za provedbu financijskih instrumenata.

Kroz ovaj model financiranja našim će poljoprivrednicima biti ponuđeni mali investicijski zajmovi čija je namjena podržati nova ulaganja, odnosno modernizaciju postojećih kapaciteta u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i diversifikaciji u nepoljoprivredne djelatnosti.

Također, po prvi puta mladim poljoprivrednicima će biti dostupna mogućnost kupovine poljoprivrednog zemljišta bez ograničenja u odnosu na iznos zajma, u svrhu obavljanja primarne poljoprivredne proizvodnje.

Ministarstvo poljoprivrede prepoznalo je i potrebu osiguravanja sredstava za financiranje obrtnog kapitala (npr. proljetna i jesenska sjetva, uzgoj stoke, popravci, sirovine…) te je ovim Sporazumom osiguralo dostupnost zajmova za obrtna sredstva, čije se pokretanje planira u skorom roku. Oba financijska instrumenta odlikuju znatno povoljniji uvjeti od onih koje trenutno na tržištu nudi bankarski sektor.

Potpisanim Sporazumom o financiranju predviđena je dostupnost sljedećih financijskih proizvoda zainteresiranim prijaviteljima odnosno krajnjim primateljima:

Mali zajmovi SP ZPP“ u iznosu od 1.000,00 EUR do 75.000,00 EUR sa fiksnom kamatnom stopom 0,10% i 0,25% (ovisno o razvijenosti jedinice lokalne samouprave ulaganja), s počekom do 12 mjeseci i rokom otplate do 10 godina, odnosno do 12 godina za ulaganja u višegodišnje nasade.

Obrtna sredstva SP ZPP“ u iznosu od 1.000,00 EUR do 25.000,00 EUR sa fiksnom kamatnom stopom 0,50%, počekom do 12 mjeseci i rokom otplate do 3 godine.