Zakon(i) u saborskoj proceduri. Vinkovci gube jednog zamjenika gradonačelnika i 4 vijećnika u Gradskom vijeću?

Ministarstvo pravosuđa i uprave odradilo je svu potrebnu zakonsku proceduru, pa ako Sabor konačne prijedloge zakona usvoji, već na idućim lokalnim izborima birat ćemo manji broj vijećnika i jednog zamjenika gradonačelnika manje u Vinkovcima. Naime, nakon što je Ministarstvo izradilo Nacrte prijedloga paketa zakona koji se tiču lokalne i regionalne samouprave, odrađeno je i e-savjetovanje sa zainteresiranom javnosti, a suštinski niti jedan prijedlog lokalnih vlasti, udruga, građana, struke i interesnih skupina (političkih stranaka) nije prihvaćen. Manjine su svoje interese zaštitile i prije izrade Nacrta prijedloga Zakona, ali o tome kasnije…

Takav konačni prijedlog Ministarstva potom je jučer usvojila i Vlada RH te je sama izrada Zakona došla do svog kraja, odnosno ušla je u saborsku proceduru i prema najavama isti će, po usvajanju, stupiti na snagu prije nadolazećih lokalnih izbora. To znači kako će se Izbori održati u skladu s ovim izmjenama.

Jedina nada ugroženima ovim izmjenama zakona, znači vijećnicima u gradovima, općinama i županijama te zamjenicima načelnika, gradonačelnika i župana, ostaje u Saboru koji kao zakonodavno tijelo može korigirati sada predložene brojke i granične vrijednosti (minimalan broj stanovnika i sl.). A svi znamo kako saborska većina neće ići protiv prijedloga Vlade RH!

Izmjene ovog zakona pravdaju se uštedom što svakako treba pozdraviti jer će se ukupno na lokalnim izborima u svibnju onda birati 618 dužnosnika manje, a i broj članova predstavničkih tijela ukupno će se smanjiti, u prosjeku, za deset posto. Uz navedeno, članovi općinskih i gradskih vijeća uglavnom bi trebali dobiti i po džepu u odnosu na dosadašnje naknade za (ne)rad koje bi tako trebale biti manje. Ali, otom-potom.

Prema navedenom prijedlogu Zakona, gradovi preko 35 tisuća stanovnika imat će samo jednog zamjenika, a oni s manjim brojem stanovnika niti jednog. To znači, kako će Vinkovci, ukoliko Zakon bude izglasan, nakon idućih lokalnih izbora imati samo jednog zamjenika gradonačelnika (sada tu funkciju obnašaju Gabrijel Šokičić i dr. Kata Krešić koja volontira).

Svi ostali gradovi i općine u županiji neće imati niti jednog zamjenika načelnika/gradonačelnika osim Vukovara koji je sjedište županije, pa za njega vrijede pravila kao i za Vinkovce.

Ista pravila vrijede i za županije ispod 250 tisuća stanovnika, pa Vukovarsko-srijemska županija u budućnosti neće imati 2 redovna zamjenika župana (sada su to Damir Barna i Josip Dabro), već samo jednog.

Odredbe vezane uz zamjenika gradonačelnika i župana iz redova nacionalnih manjina nisu mijenjane što je svakako jedna od najvećih nelogičnosti ovog prijedloga Zakona koji je u svojim prvim najavama to pretpostavljao. Manjinama je i dalje zajamčeno i dalje imati zamjenika načelnika/gradonačelnika/župana tamo gdje ih već imaju. Dakle, između ostalog, i u Vukovaru i u Vukovarsko-srijemskoj županiji! Trenutno u Hrvatskoj imamo 74 takva zamjenika iz manjinskih redova.

Očito su koalicijski partneri Vlade imali presnažan interes i utjecaj na Vladu RH za očuvanjem pozicija svojih stranačkih dužnosnika na terenu pa je Vlada tu popustila i prije nego što je prijedlog došao do e-savjetovanja.

Ukoliko se Zakon usvoji u ovakvom obliku, Vinkovci će umjesto dosadašnjih 25 gradskih vijećnika ubuduće imati 21, a Vukovarsko-srijemska Skupština će imati 37 članova. Ovo je bitan podatak i iz pozicije Županijske skupštine. Naime, političke stranke koje su do sada prelazile prag od 5% automatski su dobivale 2 člana Skupštine, no sada će im taj prag biti podignut na minimalno 5,41% ukoliko žele imati 2 vijećnika.

Ono što treba pozdraviti po predloženim Zakonima jest i brisanje pravila koje je tražilo da morate imati prebivalište od minimalno 6 mjeseci u nekom gradu/općini ako se želite kandidirati za načelnika/gradonačelnika. To znači da sada svi imate mogućnost biti gradonačelnici Zagreba, pod uvjetom da ste na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju izbora tamo imali prijavljeno prebivalište. Onda samo još trebate pobijediti i to je to…