Započeli radovi na rekonstrukciji županijske ceste u Novim Jankovcima

U Novim Jankovcima započeli su radovi na rekonstrukciji županijske ceste na dionici od željezničke pruge do mosta na kanalu Vidor. Ovo je treća faza radova na modernizaciji prometnice iznimno značajne ne samo za ovu općinu, već i za sela koja se na nju naslanjaju.

– Riječ je o dijelu županijske ceste 4194 koja spaja državnu cestu Vinkovci-Tovarnik i županijsku Vinkovci-Privlaka-Otok-Vrbanja, a prolazi kroz Nove Jankovce – pojasnio je Dragan Sudarević, načelnik Općine Stari Jankovci napominjući da je u prvoj fazi napravljeno 3.360 metara nekadašnjeg makadamskoga puta Novi Jankovci-Privlaka, prošle godine dionica kroz naselje Novi Jankovci od državne ceste D46 do željezničke pruga, a sada su u tijeku radovi spajanja tih dviju dionica kroz samo naselje.

Inače, naručitelj radova je Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije, procijenjena vrijednost je 5.309.820,00 kn (bez PDV-a), a rok izvođenja 31. listopada 2021. godine.