Započinje uređenje desne obale rijeke Dunav od rkm 1.333 do rkm 1.331

Sutra će biti potpisan ugovor o izvođenju radova regulacije desne obale rijeke Dunav i to od rkm 1.333 do rkm 1.331! Riječ je o projektu za koji su Hrvatske vode kao nositelj investicije i Grad Vukovar kao partner na projektu još 2018. godine izradili projektnu dokumentaciju, a cjelokupan projekt ukupne vrijednosti 297 milijuna kuna podijeljen je u tri faze:

* dionica A – potez od ušća rijeke Vuke do vodotornja;

* dionica B – potez od vodotornja do UPOV-a;

* dionica C – potez uz UPOV.

Ugovor o izvođenju radova na izgradnji lukobrana u sklopu dionice B, ukupne vrijednosti 47 milijuna kuna, sutra će u ime Hrvatskih voda potpisati direktor Zoran Đuroković, kojem iz vukovarske gradske uprave ovim putem zahvaljuju što je prepoznao važnost ovoga, ali i brojnih drugih projekata koje su Hrvatske vode realizirale na području Vukovara.

Također, u ime Grada Vukovara u prigodnom priopćenju zahvaljuju i gospodinu Miletu Kuncu, voditelju službe zaštite od štetnog djelovanja voda, inače Vukovarcu koji je od samih početaka ovog projekta bio aktivno uključen u razradu projekta i izradu dokumentacije i čiji je nesebičan trud i doprinos uvelike pomogao da bi projekt napokon došao u fazu realizacije.

Podsjećamo, još 2016. godine na sjednici Vlade RH održanoj u Vukovaru donesena je odluka o izradi Programa obnove komunalne i elektroenergetske infrastrukture grada Vukovara te je na prijedlog Grada Vukovara spomenuti projekt uvršten u taj Program, koji je naposljetku donesen tek 2018. godine.

Vukovarska gradska uprava sklona je vjerovati kako će, uvažavajući važnost Dunava i Grada Vukovara kao najveće riječne luke u Hrvatskoj, Hrvatske vode nastaviti investirati na području našega grada, posebice uzimajući u obzir gospodarski i turistički potencijal Vukovara, koji možemo zahvaliti svom položaju na Dunavu – najvažnijoj riječnoj prometnici Europe.