Završna konferencija druge faze svrsishodnog projekta Zaželi – Uključi se u Općini Jarmina

Završnom konferencijom druge faze projekta Zaželi – Uključi se u Općini Jarmina privodi se kraju projekt ukupne vrijednosti 1.383.765 kuna koji je u cijelosti financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt se u Jarmini provodi od 2018. godine, a i u njegovoj drugoj fazi nastavljeno je kontinuirano smanjivanje nezaposlenosti žena ranjive skupine kao i povećanje broja korisnika kojima su pružene usluge pomoći u kući i socijalnog uključivanja u zajednicirekao je Andrian Draganić, voditelj projekta u Općini Jarmina.

Projekt provodi Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, a partneri na projektu su Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

– U drugoj fazi kroz projekt je zaposleno 15 žena u dobi od 50 i više godina koje su skrbile o 90 krajnjih korisnika. Sveukupno je kroz projekt u zadnjih godinu dana prošlo 135 korisnika koji su koristili uslugu projekta. Osim pomoći drugima zaposlene žene su prošle edukaciju i osposobljavanje za zvanje pomoćnog kuhara kako bi bile konkurentnije na tržištu rada nakon završetka projektadodao je Draganić uz nadu da će resorno ministarstvo raspisati i treću fazu ovog projekta.

Umjesto zaključka, općinski načelnik Goran Ileković:

– Projekt je apsolutno svrsishodan, jer omogućava pristup tržištu rada najranjivijim skupinama koje brinu o onima kojima je to najpotrebnije. Prijavit ćemo se i za treću fazu koja je najavljena.