Završna konferencija projekta „Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II“

Završnom konferencijom održanom u maloj gradskoj vijećnici u Vinkovcima zgotovljen je projekt „Osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u Vinkovcima II“ kojim je osigurano lakše praćenje nastavnih programa učenicima u potrebi.

Projekt je ispunio svoj glavni cilj; osiguravanje podrške pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u sedam osnovnih škola na području grada Vinkovaca. Projektom je planirana podrška PUN-a za 32 djece s teškoćama u razvoju koji temeljem Odluke o pravilnom obliku obrazovanja Ureda državne uprave imaju pravo na poseban obrazovni program i posebnu vrstu potpore. Prilikom savladavanja školskog sadržaja, učenici s teškoćama u razvoju nailaze na različite prepreke te im je potrebna pomoć tijekom nastave u obliku angažiranja PUN-a osposobljenih za pružanje fizičko tehničke potpore.

Pristup inkluzivnog obrazovanja daje mogućnost djeci s teškoćama ostvarivanje školskog uspjeha sukladno njihovim mogućnostima, sposobnostima, interesima, sklonostima i razini potrebnog individualnog pristupa u obradi školskog sadržaja.

Uključivanjem u redovno obrazovanje, djeca s teškoćama u razvoju stječu formalna znanja i društvene vještine koje su preduvjet za razvoj njihovog samopouzdanja i samostalnosti pri odrastanju u ravnopravnog člana zajednice.

Ovaj projekt – „težak” 5,8 milijuna kuna, a u 92-postotnom iznosu sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda – imao je višestruk utjecaj, jer osim što je osigurao kontinuiranu podršku učenicima s teškoćama u razvoju u trajanju četiri nastavne godine, pružio je program edukacije i zaposlenja više od 70 osobe. Projekt je imao pozitivan utjecaj i na ostale učenike integrirane u sustav vršnjačke podrške učenicima kojima je potrebna određena pomoć, no kojima radi nižeg stupnja teškoće nije odobren PUN. Dugoročni učinak ovog projekta je vidljiv u području kvalitete i kvantitete integracije djece s teškoćama u razvoju unutar redovnog odgojno-obrazovnog sustava.

Na završnoj konferenciji moglo se čuti i to da je do 24. kolovoza na web portalu Grada Vinkovaca otvoren Javni poziv za 37 pomoćnika u nastavi i dva stručna komunikacijska posrednika tijekom idućih 12 mjeseci za 49 pučkoškolaca.