Zbog tri slučaja ugroze na našem području, policija izdala poziv vlasnicima opasnih pasa da se pridržavaju zakona!

FOTO: Ilustracija

U protekla tri dana na području Vukovarsko-srijemske županije dogodila su se tri zabrinjavajuća slučaja koja su izravna posljedica nepropisnog držanja pasa. Zbog međusobnog nasrtaja, jedan je pas uginuo; ugrožena je sigurnost djece, a epilog svega je, na sreću, samo izricanje četiri prekršajna naloga. Tim povodom iz PU vukovarsko-srijemske, vlasnicima pasa žele ponovno skrenuti pozornost o načinu držanja pasa kako bi se izbjegle tragične posljedie.

U cilju reguliranja navedene problematike, odredbama Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, Zakona o zaštiti životinja i Pravilnika o opasnim psima, definiran je način držanja životinja, njihovog kretanja i postupak sa životinjama, nakon što one eventualno ugroze život ili zdravlje čovjeka svojim kretanjem ili postupkom.

Posebna kategorija pasa su opasni psi. Prema Pravilniku o opasnim psima, istim se smatra bilo koja jedinka te vrste, podrijetlom od bilo koje pasmine koja je:

ničim izazvana, napala čovjeka i nanijela mu tjelesne ozljede ili ga usmrtila,

ničim izazvana napala drugog psa i nanijela mu teške tjelesne ozljede,

uzgajana i/ili dresirana za borbe pasa ili zatečena u organiziranoj borbi s drugim psom;

isto tako pas pasmine terijera tipa bull koji ne potječe iz uzgoja (pit bull terijer) i njegovi križanci.

Činjenicu da je pas opasan utvrđuje veterinarski inspektor po podnesenoj prijavi o ničim izazvanom napadu na čovjeka s nanesenim tjelesnim ozljedama ili usmrćenjem ili ničim izazvanom napadu na drugog psa s nanesenim teškim tjelesnim ozljedama.

Vlasnik mora opasnog psa držati u prostoru (zatvoreni kavez) ili objektu primjerene veličine, iz kojeg ne može pobjeći, a ulazna vrata u prostor ili objekt u kojem se nalazi takav pas moraju biti zaključana. Na ulazu u prostor ili objekt u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: „OPASAN PAS“.

Za držanje opasnog psa vlasnik mora ispunjavati sljedeće uvjete:

da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela: mučenja životinja, protiv života i tijela čovjeka, zlouporabe opojnih droga te kaznena djela koja u sebi sadrže elemente nasilja, a sadržani su u kaznenim djelima protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv imovine, protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa, protiv javnog reda, protiv braka, obitelji i mladeži ili je za takvo djelo pokrenut postupak;

da nije pravomoćno kažnjen za prekršaj iz područja zaštite životinja, iz područja javnog reda i mira i drugih zakona u kojima su propisani prekršaji s elementima nasilja ili da za takvo djelo nije pokrenut postupak;

da ne postoje druge okolnosti koje ukazuju da bi pas mogao biti zlouporabljen, a osobito: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumacija opojnih droga i drugih omamljujućih sredstava, poremećeni obiteljski odnosi, sukobi s okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje, stegovne povrede Pravilnika o stručnom radu Hrvatskog kinološkog saveza ili povrede Kodeksa o ponašanju Hrvatskog kinološkog saveza;

da ima uvjete za siguran smještaj opasnog psa,

podnijeti dokaze da je:

– stariji od 21 godine i

– poslovno sposoban (uvjerenje izdaje centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta vlasnika psa).

Svi građani koji primijete psa koji se drži u nehumanim uvjetima, zlostavljan je ili se slobodno kreće javnim površinama i time ugrožava građane i druge životinje, slobodno neka kontaktiraju dežurnog komunalnog redara ili Centar 112, koji će izvijestiti veterinarsku službu, odnosno policiju.

Policija o svim postupanjima u kojima su sudjelovali psi izvještava komunalnog redara ili veterinarskog inspektora kako bi mogli postupiti temeljem svojih ovlasti prema neodgovornim vlasnicima.