ZELENI VINKOVCI Nove solarne elektrane na školama i vrtićima, uštede na struji čak 95%!

Uz brojne energetske obnove javnih zgrada i predstavljene važne projekte razvoja novih zelenih tehnologija, iz vinkovačke gradske uprave informiraju o tome da su u gradu na Bosutu učinjeni i dodatni konkretni (is)koraci prema energetskoj samoodrživosti i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora.

Jedan od tih koraka je i projekt „Sunčana strana grada“ koji se provodi u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a u sklopu kojeg je u tijeku postavljanje fotonaponskih elektrana na tri vinkovačke osnovne škole, tri vrtića i zgradu Tehnološkog parka. Elektrane će pokrivati prosječno 95% godišnje potrošnje električne energije ustanova na koje su postavljene, što će donijeti veliko smanjenje režijskih troškova, a zahvaljujući Agenciji za razvoj i investicije grada Vinkovaca VIA, u pripremi su i novi slični projekti kako bi u konačnici ovakve elektrane bile postavljene na krovove svih škola, vrtića i drugih zgrada u gradskom vlasništvu.

Radovi u okviru spomenutog projekta započeli su početkom listopada, do sada su elektrane postavljene na zgradu Tehnološkog parka, a trenutno se radi na krovu glavne zgrade i dvorane Osnovne škole Antun Gustav Matoš koju je danas posjetio gradonačelnik Ivan Bosančić.

– Naša razvojna agencija VIA dobila je zadatak da i dalje radi na školskim objektima kako bi ih pokušali učiniti što manje ovisnima o velikim režijskim troškovima. Kada smo krenuli u energetsku obnovu, već tada smo postigli velike uštede na električnoj energiji i grijanju jer troškovi su se gotovo prepolovili. S ovim projektom odnosno proizvodnjom električne energije iz fotonaponskih panela, dolazimo u situaciju da više gotovo nećemo imati troškove električne energije na školskim i vrtićkim objektima te će novac koji odlazi na režijske troškove biti iskorišten za druge programe namijenjene djeci odnosno na općenito podizanje standarda unutar škola i vrtića – poručio je Bosančić.

Projekt „Sunčana strana grada“ je ukupne vrijednosti 280 tisuća eura i sufinanciran je s 40% od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će ostatak sredstava osigurati Grad Vinkovci. Ravnateljica VIA-e Danijela Slipčević:

– Ovaj projekt samo je jedan u nizu kojima se doprinosi zaštiti okoliša, smanjenju emisije CO2 i općenito cilju zdravih i zelenih Vinkovaca koje ostavljamo u nasljeđe budućim generacijama. Sveukupno će biti postavljeno osam elektrana, na zgradu osnovnih škola Vladimira Nazora, Nikole Tesle i Antuna Gusrava Matoša, na koju se postavljaju dvije elektrane (škola i dvorana, op.a.), zatim na tri dječja vrtića ( Stribor, Budućnost i Pčelica, op. a.) te na zgradu Tehnološkog parka, uz napomenu kako su ovi objekti prethodno prošli kroz energetsku obnovu.

Voditelj projekta Josip Barišić:

– Ukupna snaga fotonaponskih elektrana, objašnjava voditelj projekta Josip Barišić, iznosi 203,64 kW, iste će proizvodit će 266.552 kWh električne energije godišnje te će pokrivati prosječno 95% potrošnje navedenih ustanova.

Kada je o samim uštedama riječ, vrijedi istaknuti kako u Tehnološkom parku Vinkovci imaju godišnji trošak za električnu energiju u iznosu od oko 4.000 eura, u OŠ Vladimira Nazora na iznosu su od približno 7.000 eura, u OŠ Nikole Tesle na 6.000 eura, u OŠ Antuna Gustava Matoša na oko 15.500 eura, a Dječji vrtić Vinkovci za tri spomenuta objekta godišnje ukupno plaća oko 10.500 eura. Tako se dolazi do brojke od približno 39 tisuća eura, a ako se uzme u obzir da su uštede nakon postavljanja fotonaponskih elektrana procijenjene na 95%, može se reći kako se radi o iznosu od 37 tisuća eura godišnje koji će ostati na raspolaganju za neke druge potrebe i ulaganja.